De Wet van de vergroening van de autofiscaliteit zorgt voor een ingrijpende hervorming op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid. De datum van bestelling is daarbij cruciaal. Hoe bepaal je de datum van bestelling? De datum van de ondertekening van de bestelbon, het lease- of rentingcontract. Bedrijfswagens aangeschaft voor 01/07/2023 De bestaande aftrekregeling die sinds...
Transitiepremie voor starters in hoofdberoep De nieuwe transitiepremie is bedoeld als ondersteuning voor inactieve 45-plussers die de stap willen zetten naar een zelfstandige activiteit. Iemand die voldoet aan de voorwaarden kan zo gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen. De transitiepremie wordt uitbetaald aan de natuurlijke persoon. Dat betekent dat u geen vennootschap of...
Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei jl. beslist een koninklijk besluit goed te keuren tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de...
Wat kan ik doen als ondernemer om Corona-hinder te vermijden? En wat doe ik om mijn bedrijf te beschermen tegen Corona? Ben je in de mogelijkheid om je werknemers (gedeeltelijk) van thuis te laten werken? Dan is dat de ideale oplossing om een eventuele Corona-uitbraak ik je bedrijf te vermijden. Let op: Wanneer je je...
1. Plan van aanpak Als starter is het goed om even stil te staan bij wat je nu eigenlijk wilt creëren. Ken je markt en bestudeer je toekomstige concurrenten. Waarin ga jij het verschil maken? Schrijf dit neer en verzamel eventueel cijfers. Schat je eventuele kosten en/of opbrengsten. Dit is een goede start van een...