Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit is de privacy-policy van BOFIMAC  BV BVBA (www.bofimac.be), verder genoemd Bofimac. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is Bofimac bvba, Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt, BE 0458.824.450

Bofimac respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Op onze website (www.bofimac.be) verzamelen we informatie over onze gebruikers:

 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden (zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen)
 • Om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken

Soms vraagt Bofimac je persoonsgegevens in te vullen, zoals je naam, e-mailadres, website, … Een voorbeeld hiervan is de inschrijving op de nieuwsbrief. Hierbij duiden we aan welke gegevens verplicht/optioneel zijn. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld onze diensten, of voor het uitvoeren van een actie op jouw verzoek.

Indien je dit niet wil, kan je ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (op info@bofimac.be) of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

Bofimac treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Bofimac de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Gegevens die ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Je hebt op elk ogenblik het recht om de verstrekte gegevens in te kijken, te wijzigen, of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van je gegevens. Stuur ons hiervoor een vraag op info@bofimac.be. of naar Bofimac BVBA, Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt. We kunnen je een bewijs van je identiteit vragen.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden-, die door je browser worden opgeslagen op je computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden.

Cookies op www.bofimac.be

 1. Strikt noodzakelijke cookies
  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren.
 2. Social media cookies
  Deze maken het mogelijk om een artikel te delen via social media als je ingelogd bent.
 3. Analytics cookies
  Bofimac gebruikt cookies zodat het kan meten waar onze bezoekers vandaan komen, welke besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen enzoverder.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 1. Tracking Cookies
  Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jou online gedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Mocht je geen enkel cookie willen installeren, dan kan je dit aangeven in je browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome,  Safari, …), of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan je aanduiden welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. Je wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie of een vraag? Stuur ons een mail op info@bofimac.be, of per brief naar Bofimac BVBA, Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt.

Disclaimer

De informatie op www.bofimac.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte van Bofimac BVBA.

Bofimac besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Bofimac aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Bofimac is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op onze site plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Bofimac.

Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy noch de inhoud van deze sites.

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Bofimac, tenzij anders vermeld. Voor gebruik van content kun je contact opnemen met Bofimac.

Bofimac zal klachten over inhoud ernstig onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Stuur ons hierover een mail op info@bofimac.be, of per brief naar Bofimac BVBA, Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt.