Wat kan ik doen als ondernemer om Corona-hinder te vermijden?

En wat doe ik om mijn bedrijf te beschermen tegen Corona?

 • Ben je in de mogelijkheid om je werknemers (gedeeltelijk) van thuis te laten werken? Dan is dat de ideale oplossing om een eventuele Corona-uitbraak ik je bedrijf te vermijden. Let op: Wanneer je je werknemer verplicht thuis te laten werken, dan is dit een eenzijdige wijziging van de arbeidsplaats en van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan daar een vergoeding voor vragen.
 • Beperk meetings zo veel mogelijk waarbij werknemers fysiek aanwezig moeten zijn. Er zijn verschillende technologische tools die je kunnen helpen om het voortaan digitaal te doen. Denk hier maar vb. aan Skype, Zoom.us, Slack, …
 • Zorg voor volgende mogelijkheden tot handhygiëne. Zet eventueel een potje extra handzeep op kantoor. Vermijd een handdruk tip: plaats een A4-tje op met een uitleg waarom je geen handdruk meer geeft, dat vermijdt een eventuele ‘frons’.
 • Reinig en desinfecteer regelmatig voorwerpen die gemeenschappelijk gebruikt worden.

Wat moet ik doen als één van mijn werknemers symptomen vertoont?

Wanneer een werknemer volgende symptomen vertoont, adviseer hem dan telefonisch contact op te nemen met zijn arts:

 • Koorts
 • Hoest
 • Kortademigheid
 • Vroegtijdige symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus.

De arts zal bepalen wat de te volgen stappen zijn.

En wat als een medewerker daadwerkelijk besmet is ?

Wanneer er een vermoeden is van besmetting van COVID-19, moet de medewerker thuis blijven en zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met zijn huisarts. De huisarts zal de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen. Indien de medewerker daadwerkelijk aan het coronavirus lijdt, waardoor hij de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren, gelden de normale regels in het kader van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon, voor zover de arbeidsongeschiktheid gestaafd wordt door een medisch attest.

Welke steunmaatregelen zijn van toepassing op mijn onderneming?

 • Als je werknemers niet kunt tewerkstellen ten gevolge van het Corona-virus kan je beroep doen op:
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (Corona)
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona. Wanneer je nog geen erkenning hebt als ‘onderneming in moeilijkheden’ dan kan je voor bedienden in afwachting van deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen.
 • Als je als onderneming kunt aantonen dat je economisch getroffen wordt kan je beroep doen op volgende fiscale maatregelen:
  • Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling in de btw zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
 • Je kan ook gebruik maken van maatregelen in verband met sociale zekerheidsbijdragen:
  • Mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen
  • Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen
 • Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ze hun activiteit moeten stopzetten.
 • Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren.

UPDATE 13/03/2020:
De Vlaamse regering voorziet een forfaitaire premie van 4.000 euro voor bedrijven die permanent moeten sluiten door de coronacrisis. Wie enkel in het weekend moet sluiten kan 2.000 euro krijgen. Voor alle bedrijven zou daar 160 euro per dag bijkomen als ze langer dan 21 dagen moeten sluiten.
Opmerking: Ook ondernemingen in de horeca die werken met afhaling of levering hebben recht op de forfaitaire premie.

De Vlaamse regering zal ook voor 100 miljoen euro waarborg staan aan banken om leningen van ondernemingen én zelfstandigen terug te betalen.

Aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden pas in september verstuurd.

Lees hier meer over alle steunmaatregelen

Veelgestelde vragen

Op de website van Vlaio kan je als ondernemer terecht voor antwoorden op veelgestelde vragen:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen

Bronnen

https://www.agoria.be
https://www.tijd.be
https://www.valio.be

Meer informatie? Contacteer ons