De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een corona compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Welke ondernemingen hebben recht op een compensatiepremie?

De hoofdactiviteit van uw onderneming (alle hoofdactiviteiten die in de KBO zijn opgenomen, zowel op ondernemingsniveau als op vestigingsniveau) komt voor in de lijst van volgende NACE-codes: klik hier

Het gaat om volgende sectoren:

Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
Categorie 3: de dienstenleveranciers die door de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren;
Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan door de coronavirusmaatregelen. In deze categorie moet je je omzetverlies motiveren, en zal dat gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Is de NACE-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming niet opgenomen in de hierboven vermelde lijst? En moest uw onderneming niet verplicht sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking, als u tenminste kunt aantonen dat u een omzetdaling ten gevolge van de exploitatiebeperkingen van 60% tegenover de referteperiode kunt aantonen.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 3000EUR: als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • 1500EUR:
  • voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 (netto belastbaar) inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én
   • én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer.
  • voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 (netto belastbaar) inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • die voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer,
   • én die verplicht moeten sluiten.
  • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
  • Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve vestiging hebben in het Vlaamse Gewest.
 • Je moet actief ingeschreven zijn in de KBO vóór 13 maart 2020.
 • Je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming ;
 • Er is geen cumul met de hinderpremie, achtergestelde lening en Gigarantwaarborg, of met de sluitingspremie bij openbare werken.

Bron: Unizo.be, Vlaio.be