182019Dec

Nieuwe vennootschapswet

Vanaf 2020 worden enkele ‘dwingende bepalingen’ uit de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Dat heeft gevolgen voor, onder meer, het maatschappelijk kapitaal en de samenstelling van uw raad van bestuur. Op 1 mei 2019 trad de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. Vennootschappen die na die datum werden opgericht, vielen al meteen onder de nieuwe wetgeving. Voor vennootschappen,…

Read More
132017Sep

Zomerakkoord 2017 van de federale regering

[ ZOMERAKKOORD  2017 U heeft waarschijnlijk in talrijke berichten gelezen dat onze federale regering op 26 juli 2017 een akkoord heeft bereikt omtrent de hervorming en vermindering van de vennootschapsbelasting. Andere maatregelen uit het zgn. zomerakkoord zijn de belastingen op effectenrekeningen, de uitbreiding van de flexi-jobs, de optie om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen en…

Read More
52016Jan

Officiële bevestiging van de ingangsdatum voor de drempelverhoging naar 25.000 euro voor kleine ondernemingen

Op de vooravond van Kerstmis leerde de lezing van het Belgisch Staatsblad ons dat de drempel van 25.000 vanaf 1 januari 2016 nu zeker van toepassing is voor de kleine ondernemingen. 1. Herinnering Op grond van artikel 395, lid 1, van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde…

Read More
232015Dec

Nieuwe facturatieregels anno 2016.

De regels in verband met de opeisbaarheid, en daarmee samenhangend de aftrekbaarheid, van de btw zijn de laatste jaren ettelijke malen gewijzigd. Sinds begin 2015 is het moment van de levering, de voltooiing van de dienst of de (gedeeltelijke) betaling doorslaggevend. Dat blijft echter in de praktijk voor moeilijkheden zorgen. Daarom gaat de regelgeving vanaf…

Read More
192014Sep

MOSSELFEEST 51 HASSELT 4/10/2014

Beste klant,Als penningmeester van de fifty-one Hasselt wil ik U van harte uitnodigen op ons jaarlijks mosselfeest, wat zal doorgaan op 4 oktober in de zaal van Tevona, Boggravevijverstraat 5, 3500  Hasselt. De opbrengst hiervan zullen wij dan ook dit jaar weer spenderen aan de sociale noden en tekorten in onze maatschappij. Voor meer informatie…

Read More
202014Feb

BTW aftrek bedrijfswagens: forfaitaire methode

Sinds begin 2011 wordt voor een gemengd gebruikt bedrijfsmiddel alleen nog maar BTW aftrek toegestaan in verhouding tot het effectieve beroepsgebruik. Vooral voor auto’s stuitte deze maatregel op veel kritiek. Daarom werd de uitvoering van de regel ‘tot nader order’ opgeschort. Eind 2012 werd een vereenvoudigde  regeling uitgewerkt die van toepassing is vanaf 1 januari…

Read More
202014Feb

Drempel kleine ondernemingen verhoogd tot 15.000 euro

Vanaf 1 april 2014 wordt de BTW-drempel voor verenigingen en kleine ondernemingen opgetrokken Vrijdag 24.01.2014 heeft de Ministerraad formeel ingestemd met het voorstel van Minister van Financiën Koen Geens om de BTW-drempel voor verenigingen en kleine ondernemingen op te te trekken. Vanaf 01.04.2014 bedraagt de drempel 15.000,00 EUR. (voorheen was dit 5.580,00 EUR)

Lees meer