Met deze formule kunnen onze klanten hun boekhoudingkosten perfect jaarlijks budgetteren. Aan de hand van onze prestatielijsten per klant stellen wij onze klanten in de maand november reeds zijn nieuwe abonnementprijs voor van het volgende boekjaar.

WIJ STREVEN NAAR EEN HECHTE VERTROUWENSRELATIE MET ONZE KLANTEN!

Op de website van het LVAB kunt u terecht voor de meest gangbare tarieven in onze sector.

Wat is begrepen in dit abonnement :

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen :

 • Voor alle fiscale en bedrijfseconomische adviezen kunt U bij ons terecht.

Verwerking boekhouding:   

 • Het boeken van de aankoopfacturen, verkoopfacturen, financiële verrichtingen
 • Lonen ( volledige boekhouding voor vennootschappen)
 • Het boeken van aankoopfacturen en verkoopfacturen (voor éénmanszaken)
 • Opmaken van de periodieke btw-aangifte
 • Opvolging van de boekhouding
 • Advies inzake voorafbetalingen, aanpassingen, optimalisaties…

Opmaak van de balans / verlies en winst rekening: Afchecken van alle rekeningen

 • Opstellen van de afschrijvingstabel
 • Omzetvergelijking
 • Opmaken van de fiscale bijlagen
 • Opmaak van activa en passiva (enkel voor vennootschappen)
 • Opmaak van de resultatenrekening/ verlies en winstrekening
 • Opstellen van de fiche 325.20  en 325.50
 • invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting( enkel voor vennootschappen)
 • Bespreking en advies met een dossierverantwoordelijke (incl. 4 uren)
 • Opmaken van de verslagen voor de algemene vergadering

Opstellen van de jaarrekening: 

 • Opstellen van de balans in de vorm dat deze dient neergelegd te worden op de nationale bank (in deze prijs zijn de neerleggingskosten niet begrepen, de klant dient ons provisie op rekening van de nationale bank te storten)
 • Opstellen van de sociale balans die eveneens gezamenlijk dient neergelegd te worden.
 • Neerlegging online van de jaarrekening bij de nationale bank.

Opstellen van de jaarlijkse BTW – listing: 

 • Opmaak van de lijst van de afnemers van uw btw – plichtige klanten
 • Opvragen van de ontbrekende btw-nummers
 • Aangetekend of afgetekende verzendingen van uw btw – listing

Invullen van de persoonlijke belastingsaangifte:

 • Invullen en berekenen van uw persoonlijke belastingsaangifte.(van de zaakvoerders)
 • Bijvoegen van de nodige fiscale bescheiden
 • Kopiëren van de volledige aangifte ter bewaring in uw fiscaal dossier
 • Aangetekende of afgetekende verzending van uw aangifte
 • Bespreking, optimalisatie en advies (incl. 2 u)
 • Opvragen van de ontbrekende stukken

Varia: (na voltooiing van de dienstverrichtingen)

Fiscale controles zullen als volgt worden aangerekend: Op basis van ons uurtarief van 90,00 Euro/u
de representatiekosten van deze controle zijn ten laste van de klant

 • Voor alle hier niet opgesomde taken zullen gefactureerd worden aan ons uurtarief van (85 € p/u)
 • Voor andere opdrachten die meer dan vier uren in beslag zullen nemen zal een voorstel vooropgesteld worden waarin de voorwaarden en afspraken duidelijk zullen worden vastgelegd.